Uloupené umění – výstava v synagoze Březnice

Výstava

  • Synagoga Březnice ()
  • 30. 6. 2018–14. 8. 2018
  • 10.00–17.00
  • platí vstupné do synagogy Březnice

Výstava Uloupené umění přibližuje činnost Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války s cílem nalézt, zdokumentovat a identifikovat kulturní majetek uměleckého charakteru obětí nacistického režimu za II. světové války. Na osudech původních vlastníků jsou představeny nejen jejich sbírky, válečné a poválečné nakládání s uměleckými artefakty, ale též jednotlivé instituce, které židovský majetek spravovaly či stále spravují.

Výstava je koncipována formou výstavních panelů, kdy každý panel je věnován určité problematice, kterou se Centrum pro dokumentaci zabývá.