Koncert v rámci Festivalu Jakuba Jana Ryby na zámku Březnice

Kulturní akce

Vstupenky na koncert možno zakoupit on-line na adrese: Festival J. J. Ryby
Se vstupenkami zakoupenými v předprodeji je možno dostavit se na koncert 1/2 hodiny před začátkem koncertu a vybrat si místo dle svého uvážení.

Program:

L. van Beethoven: Duo pro violu a violoncello Es dur

J. Pelikán: Trio pro flétnu, violu a violoncello

L. van Beethoven: Trio pro housle, violu a violoncello c moll op. 9, č.3

J. J. Ryba: Kvartet F dur pro flétnu, housle, violu a violoncello

Účinkují:

Škampovo kvarteto, Eliška Hejhalová (Rybův junior) a Jaroslav Pelikán - flétna

Dějištěm komorního koncertu bude zámek Březnice, kde vystoupí Škampovo kvarteto s flétnistou Jaroslavem Pelikánem a představí program s druhým Rybovým flétnovým kvartetem F dur, kerý tentokráte zazní na moderní nástroje a bude tedy zajímavé konfrontovat interpretační přístupy i čistě barevné dispozice dobových a moderních nástrojů. V rámci tohoto koncertu zazní skladba flétnisty Jaroslava Pelikána Trio pro flétnu, violu a violoncello, kterou bude interpretovat též sám autor. Touto zajímavou kombinací skladatele a interpreta v jedné osobě chceme v našich koncertech poukazovat na nutnost podpory vzniku a živého uvádění nové tvorby, která tak Rybovi ležela na srdci. Prologem koncertu bude Duo pro violu a violoncello Es dur z pera Ludwiga van Beethovena, další jeho dílo Trio pro housle, violu a violoncello c moll zazní před Rybovým kvartetem. I zde je odkaz na Rybovy myšlenky. On sám sebe vnímal jako skladatele, který svou tvorbou kultivuje posluchače ze svého okolí a připravuje je na to, aby byli schopni vnímat tvorbu takových mistrů, jako byl Mozart nebo Beethoven. V tomto smyslu se v něm projevovalo jeho didaktické založení i nesmírná pokora a skromnost.

Festival Jakuba Jana Ryby se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a Středočeského kraje a pod záštitou Ing. Petra Procházky, starosty města Březnice.