Výstava kreseb amerického autora Marka Podwala v Synagoze Březnice

Výstava

  • Zámek Březnice ()
  • 1. 7. 2019–31. 8. 2019
  • 10.00–17.00
  • stejná jako vstupné do synagogy

Mark Podwal: Deset hvězd

Mark Podwal, autor a ilustrátor mnoha knih pro děti i pro dospělé, žije a pracuje v New Yorku. Vystudoval medicínu a té se stále úspěšně věnuje. V Čechách ho však známe především jako umělce, který nalezl v Praze a v její (nejen) židovské historii a podobě místo, které se stalo domovem jeho představ, fantazie a lásky. Motivy pražských staveb, synagog a židovských hřbitovů stejně jako ornamenty a detaily z parochetů, stříbrných rimonim, štítů a pláštíků pražských tór či kidušových pohárů najdeme, někdy jako detail, jindy jako hlavní téma, na většině jeho kreseb. Postupem času si Podwal vytvořil osobitý styl v kresbě i v barevnosti a stal se jedním z autorů, kteří jsou v oblasti židovských výtvarných témat původní a nezaměnitelní ve světovém měřítku.

Prahu často navštěvuje, vystavuje tady a už řadu let spolupracuje s pražským židovským muzeem, časopisem Roš chodeš i nakladatelstvím Sefer.

V červnu 2019 mu byla ministrem zahraničí předána cena Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Cyklus kreseb Deset hvězd, věnovaný židovským památkám, rekonstruovaným Federací židovských obcí v letech 2010 – 2014 v rámci projektu Revitalizace židovských památek v ČR a poté zpřístupněných veřejnosti je komorní, ale velmi dobrou ukázkou Podwalova umění i jeho vztahu k židovské historii i přítomnosti. A také autorova laskavého humoru, který potěší srdce člověka.