Koncert v rámci Festivalu Jakuba Jana Ryby na zámku Březnice

Kulturní akce

„BAROKNÍ INSPIRACE PRO RYBU I SOUČASNÉ AUTORY“ – Sekce Rybova komorní hudba a Rybův interpret.
Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda, Michal Novák a Martin Petrák.

Účinkují: Martin Petrák & Haydn Ensemble.

Na programu: Jan Dismas Zelenka: Triová sonáta
František Xaver Thuri: Sonata pro Tempore Adventus pro soprán, dva hoboje, fagot a continuo
Michal Novák/Sandrik Giovannino da Provolone: Triová sonáta
Johann Sebastian Bach: Arie. Jakub Jan Ryba: Arie

Předprodej vstupenek v pokladně zámku nebo na adrese: Festival J. J. Ryby – zámek Březnice.