Pokyny pro návštěvníky

Podmínky návštěvního provozu na památkových objektech Národního památkového ústavu v době šíření COVID-19

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru platí pro návštěvníky areálů památek další zpřísněné pokyny nad rámec obecně vydaných návštěvních řádů. Při nedodržení pokynů pro návštěvníky nebude návštěvník do památkového objektu vpuštěn nebo z něj může být bez náhrady vykázán, a to i přes to, že má uhrazené vstupné.

  • Návštěvník je povinen dodržovat rozestupy v délce 2 m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost.
  • Doporučuje se před vstupem do míst prodeje (pokladny, návštěvnická centra apod.) a WC použít desinfekci rukou.
  • Je upřednostňován bezhotovostní prodej (on-line prodej nebo platba pomocí platebního terminálu).
  • Návštěvník je povinen dodržovat další pokyny zaměstnanců NPÚ, v opačném případě může být vykázán z areálu zaměstnancem správy památkového objektu.