Pokyny pro návštěvníky

Podmínky návštěvního provozu na památkových objektech Národního památkového ústavu v době šíření COVID-19

Pokyny pro návštěvníky koncertu Miroslava Kemela dne 24. 7. 2021

KONCERT

naposledy aktualizováno v úterý 20. července 2021 


Pravidla
Mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví


Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

 • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
 • doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
 • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
 • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
 • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem

 

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Venku:

Celkový počet přítomných diváků nesmí přesáhnout 5000 osob. Diváci mohou i stát musí však mezi sebou dodržet rozestup minimálně 2 metry (s výjimkou osob z jedné domácnosti).

 

Podmínky návštěvního provozu dle Mimořádného opatření jako příloha č. 1 usnesení Vlády ČR ze dne 24. 5. 2021.

 

Od pondělí 31.5.2021 jsou umožněny skupinové prohlídky tak, že

 1. všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19

a

 1. celkový počet osob ve skupině včetně průvodce nesmí být vyšší než 10 osob

Tzn. že pokud budeme mít skupiny do devíti návštěvníků plus jeden průvodce, pak pokud někdo nevykazuje klinické příznaky Covid-19, můžeme směle provádět v podstatě bez dalšího omezení (klinickými příznaky Covid je zvýšená teplota větší nebo rovna 37,2 °C, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu – stačí jeden z příznaků)

nebo

 1. nejvýše 30 osob s tím, že před zahájením této prohlídky všechny osoby (s výjimkou dětí do 6 let věku)

tj. skupiny dětí do 6 let (MŠ) jsou tedy OK

 1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
 2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC (antigenní) test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
 3. osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
  1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 5. prokáží potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 6. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

  Důležité pro školní skupiny, je žádoucí, aby děti ve školních skupinách byly čestným prohlášením vybaveny – v podstatě nejjednodušší způsob prokazování a kontroly.