Informace pro návštěvníky

Pozor, uzavírka mostu v Březnici na silnici č. II/174 přes řeku Skalici u zámku.  

Na mapce jsou vyznačeny možné příjezdové cesty k zámku.

Parkování

Od 11. 6. 2024 do konce října je v Březnici uzavřen most na silnici č. 174 přes řeku Skalici u zámku. Parkoviště před zámkem a v prostoru restaurace U zámku jsou v provozu – viz nákres na mapě kudy se lze dostat k zámku Březnice.

V případě konání svateb je parkoviště před zámkem pro veřejnost uzavřeno. 

Přístupnost

Interiéry zámku Březnice nejsou vzhledem ke svému dispozičnímu uspořádání bezbariérově přístupné. Venkovní areál zámku (parkánová zahrada, bylinková zahrada a anglický park) jsou bezbariérově přístupné.

Informace pro návštěvníky se sníženou možností pohybu a orientace

Vozíčkáři

1. Rozsah přístupnosti památky – návštěvnických okruhů

památka je pro vozíčkáře zcela přístupná pouze s doprovodem (zajišťujícím nejčastěji vynesení a snesení do patra a z patra)

2. Doprava – železniční stanice s plošinou pro vozíčkáře

České dráhy, a.s.

3. MHD – Městská hromadní doprava – nízkopodlažní dopravní prostředky

jízdní řády MHD

4. Přístup autem k památce

ne

5. Parkování – vyhrazená místa pro řidiče – návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace

ne

6. Přístupnost parkoviště

při přesunu z parkoviště k zámku není nutný doprovod

7. Přístup pro vozíčkáře na

a) mechanickém vozíku

b) elektrickém vozíku

obojí

8. Možnost dobíjení baterie elektrického vozíku v areálu památky

ano

9. Informace pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace

bezbariérový  pohyb v areálu památky k prodejně vstupenek, prodejně

informační literatury, prodejně občerstvení

vyznačení vstupů do expozic (bezbariérově neupravených)

vyznačení toalet (bezbariérově neupravených)

zvýhodněné vstupné pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P

10. Toalety

toaleta upravená pro vozíčkáře není instalována, k dispozici je běžná standardní toaleta

11. Vodovodní baterie

páková baterie

12. Toaleta není bezbariérově upravená pro vozíčkáře – je dostupná alespoň omezené skupině vozíčkářů?

ano, s pomocí

13. Toaleta se vstupem s předsíňky / průjezdu – jsou před vstupem do předsíňky / průjezdu WC schody?

počet schodů nahoru (+) a dolů (-) 4

d) výška schodu 15 cm

e) povrch schodů (kluzké, hrany ošlapané…) žula

14. Do toalety se vstupuje z předsíně / průjezdu:

a) šířka dveří do předsíňky / průjezdu 80 cm

b) výška kliky 105

c) dveře jsou lehce otevíratelné

d) směr otevírání dveří dovnitř

e) komentář k možnosti manipulace s vozíkem v předsíňce: průchodu snadná manipulace

15. WC kabinka – jsou před vstupem do WC kabinky schody?

ne

16. Bezbariérově neupravená toaleta pro vozíčkáře – kabina WC:

a) šířka dveří / průjezdu po otevření 60 cm

b) výška kliky kabiny WC 105 cm

c) dveře kabiny WC se otevírají lehce

d) dveře kabiny WC se otevírají dovnitř

e) rozměry WC kabiny 130 x 90 cm

f) komentář k možnostem manipulace s vozíkem v kabině: žádná možnost manipulace s vozíkem

17. WC s pultem pro přebalení děti 0–3 let

ne

18. Přístupové cesty, komunikace, v areálu památky – stav a povrchy

a) sypané povrchy: dobře pojízdný, mírné svahy

19. Šířka komunikací v areálu památky: 3 m

20. Umístění vstupů do zpřístupněného areálu památky, zpřístupněných objektů památky

park volně, jinak po schodech

21. Vstupy do areálů a objektů památky – šířka dveří

80 cm

22. Způsob otevírání vstupních dveří do areálu – objektu památky

dveře otevírá průvodce (jedno křídlo dveří)

23. Zvýšené prahy dveří do areálu – objektů památky

ne

24. Prostor za dveřmi – nejsou zde schody?

ne hned, dále ano

25. Schody u vstupu do areálů a objektů památky

a) počet schodů 14

b) výška schodu 15 cm

c) povrch schodů žula

26. Je u schodů zábradlí?

a) po obou stranách schodiště ano

b) v celé délce schodiště ano

c) ve výšce 80 cm

d) možnosti uchopení schodiště ano

e) povrch madla schodiště: dřevo (exteriérové nekryté schodiště)

27. Je mezi posledním schodem schodiště a dveřmi do areálu, objektu památky volná plocha

ne

28. Vede do areálu, objektů památky jiný vstup bez schodů?

ne

29. Interiéry památky – památka je:

vícepatrová

30. Prohlídka zpřístupněné části památky (prohlídkové okruhy)

bariérová část prohlídky

31. Bariéry v interiéru památky

a) schody (počet schodů 30 /+ a -/)

b) schodiště částečně točité 15 schodů /+/

32. Povrchy v interiéru památky.

a) Jsou některé z komunikací v interiéru památky pokryté materiálem bránícím hladké manipulaci s vozíkem? ne

b) Jsou některé z komunikací v interiéru památky pokryté materiálem bránícím pohybu lidem s holí, nebo berlemi? ne

c) Jsou v interiéru památky povrchy (světlý koberec, historické parkety, dřevěné povrchy a další…), na které není povolen vjezd s vozíkem? ne

33. Možnosti jak bariéry na prohlídkové trase v interiéru památky obejít:

schody nelze obejít, nutné vynesení s vozíkem

34. Bariery v interiéru památky může návštěvník obejít

pouze s vlastním doprovodem, pomáhá i průvodce

35. Dveře v zpřístupněných částech památky – způsob otevírání.

dveře otevírá průvodce (jedno křídlo dveří, může i obě křídla dveří)

36. Zvýšené prahy dveří v zpřístupněné části památky

ano

37. Výška zvýšených prahů (nejvyšší, nejnižší): 15 cm, 1,5 cm

38. Oddychová křesla na prohlídkové trase

ne

39. Park – zahrada kolem památky

park je zcela přístupný bez pomoci, doprovodu

40. Povrch pěšin parku

pevný přírodní povrch – dobrá možnost pojezdu vozíku

41. Plánují se na památce v nejbližší době rekonstrukce, případně bezbariérové úpravy?

a) kdy? cca do tří let

b) v jakém rozsahu? bezbariérové toalety

 

Návštěvníci s poruchami sluchu – nedoslýchaví a neslyšící

1. Výklad ve znakové řeči

ne

2. Tištěné průvodcovské texty

ne

3. Indukční smyčka

ne

Návštěvníci s poruchami zraku – slabozrací a nevidomí

1. Doteková expozice

ne

2. Texty v Braillově písmu

ne

3. Popisky v Braillově písmu s možností prohlídky exponátu hmatem

ne

Mentálně postižení návštěvníci

1. Výklad uzpůsobený pro skupinu mentálně postižených návštěvníků

ano, může být

 

Návrh náplně internetové stránky pro návštěvníky kulturních památek s omezenou schopností pohybu a orientace byl připraven díky finanční podpoře Ministerstva kultury České republiky, které rozhodnutím č. 12259/2007-ORNK poskytlo neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na rok 2007 na řešení projektu s názvem Seznam vybraných kulturních památek dostupných pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace.

Návrh byl sestaven v Národním památkovém ústavu u příležitosti prohlášení roku 2007 Evropskou unií „Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny – směrem ke spravedlivé společnosti“.

Za pomoc při práci a konzultace děkuji paní Miladě Burčíkové (Pražská organizace vozíčkářů) a panu Aleši Černohousovi (Sdružení Paraple).

Vypracoval: Mgr. Milan Jančo, 13. 12. 2007

Zvířata

Do interiérů zámku Březnice není povolen vstup se zvířaty.  V areálu parku je pohyb psů možný, z důvodu bezpečnosti návštěvníků parku je však povolen pouze na vodítku.

Cyklisté

S ohledem na bezpečnost všech návštěvníků je v areálu zámku Březnice zakázána jízda na kole. To ovšem neznamená, že nevítáme rádi návštěvníky zámku z řad cyklistů.

Pro děti

Dětské hřiště se nachází v areálu bývalého zámeckého velkostatku a je k dispozici pro návštěvníky restaurace U statkáře . 

Občerstvení

V měsíci květnu je kavárna U Bylinkové zahrádky otevřena o víkendech od 11.00 do 17.00 a od 1. července do 31. srpna od úterý do neděle od 10.00 do 18.00.

V zámeckém areálu mohou návštěvníci zámku využít příjemného venkovního i vnitřního posezení v kavárně U Bylinkové zahrádky. Zde mohou ochutnat široký sortiment káv, čajů, vín, lahvových piv z místního pivovaru Herold a další speciality – domácí bábovku, zámecké palačinky a další.

Kavárna U Bylinkové zahrádky

Příjemné posezení a možnost občerstvení návštěvníků zámku v interiéru kavárny nebo v exteriéru parkánové zahrady s výhledem na zámek a bylinkovou zahrádku.

Otevřeno: duben – 1/2 června, 1/2 září – říjen: pouze o víkendech od 11.00 do 17.00 hod.
              1/2 června, červenec, srpen, 1/2 září: denně (mimo Po) od 10.00 do 18.00 hod.