Královská harfa a kouzlo hoboje – koncert na zámku Březnice

Jan Adamus – hoboj, anglický roh
Zbyňka Šolcová – harfa

Zazní skladby G. P. Telemanna, G. F. Händela, W. A. Mozarta,
J. L. Dusíka, J. S. Bacha, B. Smetany, A. Dvořáka, C. Debussyho,

C. Saint-Saense a dalších.Jan Adamus – hoboj, anglický roh
Zbyňka Šolcová – harfa

Zazní skladby G. P. Telemanna, G. F. Händela, W. A. Mozarta,
J. L. Dusíka, J. S. Bacha, B. Smetany, A. Dvořáka, C. Debussyho,
C. Saint-Saense a dalších.

Vstupenky v předprodeji online od 1. 11. 2023.