Prohlídkové okruhy 

Interiéry přibližují historii jednotlivých šlechtických rodů a stavebně-umělecký vývoj historických slohů od gotiky přes renesanci, baroko, rokoko, klasicismus, empír až po biedermeier.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–17.00
 • 160 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 50 minut
 • max. 33 osob
 • rezervace není nutná

Zámecké zbrojnice uchovávají většinu typů zbraní od 15. do 19. století, a to od chladných po palné a od útočných po obranné.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–17.00
 • 140 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 40 minut
 • max. 33 osob
 • rezervace není nutná

Zámecké interiéry rozšířené o autentické prostory hodovního sálu a Lokšanské knihovny, nejstaršího zámeckého knihovního sálu v Čechách z roku 1558.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–17.00
 • 190 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 65 minut
 • max. 33 osob
 • rezervace není nutná

Renesanční epocha vtiskla březnickému zámku jedinečnou, do dnešních dnů přetrvávající podobu. Formu expozice jsme podřídili záměru představit renesanci netradičním způsobem. Téma je představeno audiovizuálními moduly, v některých případech s možností interaktivního přístupu návštěvníků. Nový návštěvní okruh také návštěvníkům přiblíží dávné tajemství svatby arcivévody Ferdinanda Habsburského a Filipíny Welserové. Expozice dále umožňuje prohlédnout si zachovaný originál renesanční památky – grafiky Kolovratské svatby z roku 1580 a zároveň shlédnout autentické renesanční interiéry březnického zámku, zejména nejstarší zámeckou knihovnu v Čechách z roku 1558, zvanou Lokšanskou, a hodovní renesanční síň. Cílem nové expozice je nabídnout historické poznání zábavnější formou.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 10.00–16.00
 • 140 Kč (dospělí)
 • délka 60 minut
 • max. 15 osob
 • rezervace není nutná

Architektura zámecké kaple přibližuje téměř všechny vývojové fáze baroka od raně barokních stavebních prvků z první poloviny 17. století včetně portálu z červeného sliveneckého mramoru přes vrcholně barokní inventář z poloviny 18. století až po funkční rokokové varhany z roku 1796.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–17.00
 • 80 Kč (dospělí)
 • délka 5 minut
 • max. 33 osob
 • rezervace není nutná

Výstava Tajemné bytosti brdských lesů vtahuje zejména dětské návštěvníky do mystického světa pohádkových bytostí jež našly své dočasné útočiště v raně renesančním sklepení březnického zámku.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–17.00
 • 80 Kč, bez průvodce (dospělí)
 • délka 5 minut
 • max. 10 osob
 • rezervace není nutná
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–16.00
 • okruh není určen pro dospělé návštěvníky (dospělí)
 • délka 40 minut
 • max. 33 osob
 • rezervace není nutná

Expozice přibližující povědomí o židovské kultuře v autentickém prostředí. Skládá se ze dvou částí, tematické a regionální. Tematická část se týká židovské vzdělanosti a regionální část je zaměřena na historii židovské náboženské obce v Březnici.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–17.00
 • 100 Kč bez průvodce, 110 Kč s průvodcem (dospělí)
 • délka 30 minut
 • max. 33 osob
 • rezervace není nutná