Synagoga v Březnici

dominanta zachovalého ghetta

Tématem stálé expozice je stručný historický a populární nástin tradiční židovské vzdělanosti v českých zemích do roku 1848. V regionální části je kladen důraz na dochované památky březnické židovské obce s vizuální ukázkou všech objektů březnické židovské čtvrti a se zaměřením na biografii jejích významných rodáků s důrazem na šlechtickou rodinu Popperů.