Svatby na zámku Březnice

Správa zámku Březnice umožňuje uzavření občanského i církevního svatebního obřadu.

Občanský svatební obřad – interiér, exteriér

Občanský svatební obřad probíhá v hudebním sálu ve druhém patře jižního křídla zámku nebo v parkánové zahradě mezi kašnou a pokladnou. Cena za pronájem sálu nebo exteriéru na svatební obřad je 8000 Kč. Svatební obřady na státním zámku v Březnici probíhají od dubna do konce října, tj. po dobu návštěvní sezóny.
Na adrese uvedené v odkazu Kontakt si stačí rezervovat termín, obrátit se na matriku MěU Březnice (tel.: 318 403 167 nebo si potřebné informace pro zajištění svatebního obřadu zjistit na: www.breznice.cz/mestsky-urad/tiskopisy-a-formulare/informace-pro-snoubence/) a poté zaplatit správě zámku částku za pronájem daných prostor.

Církevní svatební obřad – zámecká kaple Panny Marie

Církevní svatební obřad probíhá v zámecké kapli Neposkvrněného početí Panny Marie.
Cena za pronájem zámecké kaple je 8000 Kč. Pro tento typ obřadu platí postup jako v případě občanského svatebního obřadu. Místo matriky MěÚ je třeba domluva zpravidla s Farním úřadem římskokatolické církve v Březnici nebo s jiným farním úřadem.