Svatby na zámku Březnice

správa zámku Březnice umožňuje uzavření občanského  i církevního svatebního obřadu

Občanský svatební obřad - interiér, exteriér

Občanský svatební obřad probíhá v hudebním sálu ve druhém patře jižního křídla zámku nebo v parkánové zahradě mezi kašnou a pokladnou. Cena za pronájem sálu nebo exteriéru na svatební obřad je 6500,-Kč. Svatební obřady na st. zámku v Březnici probíhají cca od dubna do konce října, tj. po dobu návštěvní sezóny.
Na adrese uvedené v odkazu Kontakt si stačí rezervovat termín, obrátit se na matriku MěU Březnice (tel.: 318 403 167 nebo si potřebné informace pro zajištění svatebního obřadu zjistit na: www.breznice.cz/mestsky-urad/tiskopisy-a-formulare/informace-pro-snoubence/) a poté zaplatit správě zámku částku za pronájem daných prostor.

Služby související:

  • svatební impresário a jeho holubi - Miloslav Pešta, tel.: 775 966 548, více informací na adrese: http://slavnostniholubi.cz/
  • hostina je možná v restauraci Na statku ležící v sousedství zámku nebo v restauraci Špejchar též blízko zámku nebo hotelu Equitana vzdáleném 3km od Březnice v obci Martinice
Církevní svatební obřad - zámecká kaple Panny Marie

Církevní svatební obřad probíhá v zámecké kapli Neposkvrněného početí Panny Marie.
Cena za pronájem zámecké kaple je 6500,-Kč. Pro tento typ obřadu platí postup jako v případě občanského svatebního obřadu. Místo matriky MěÚ je třeba domluva zpravidla s Farním úřadem římskokatolické církve v Březnici nebo s jiným farním úřadem.