Informace pro návštěvníky

Orientace a informace pro návštěvníky objektu i celého areálu zámku Březnice

Pokyny pro návštěvníky – mimořádná opatření proti pandemii Covid-19

Podmínky návštěvního provozu na památkových objektech Národního památkového ústavu v době šíření COVID-19

V souvislosti s opatřeními Vlády ČR proti šíření koronaviru platí pro návštěvníky areálů památek další zpřísněné pokyny nad rámec obecně vydaných návštěvních řádů. Při nedodržení pokynů pro návštěvníky nebude návštěvník do památkového objektu vpuštěn nebo z něj může být bez náhrady vykázán, a to i přes to, že má uhrazené vstupné.
Více info – pokyny pro návštěvníky COVID – 19.

 • Od 1. 8. 2021 se mění mimořádná opatření proti pandemii covid-19 na památkových objektech. Nově je například navýšena kapacita prohlídkového okruhu na 20 osob včetně průvodce bez nutnosti prokázání bezinfekčnosti ve vztahu k onemocnění covid-19.

  Prosíme návštěvníky, aby si prohlídky rezervovali předem online a dodržovali následující mimořádná opatření.

 • Skupinové prohlídky bez nutnosti prokázání bezinfekčnosti ve vztahu k onemocnění covid-19 mohou být prováděny v maximálním počtu 20 osob včetně průvodce, tj. limit návštěvníků na jednu prohlídku je 19 osob.
 • Maximální kapacita prohlídkového okruhu příslušného objektu je vždy uvedena na webových stránkách každého památkového objektu.
 • U skupinových prohlídek s účastí více než 20 osob (s výjimkou dětí do 6 let) musí každý návštěvník splnit alespoň jednu z následujících podmínek:
  a.           osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  b.           osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC (antigenní) test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  c.           osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národní certifikát o provedeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dní v jednodávkovém či dvoudávkovém schématu,    
  d.           osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  e.           doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  f.           podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tzn. osoba podstoupí test s negativním výsledkem na místě
 • Splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek kontroluje zaměstnanec NPÚ organizující skupinovou prohlídku.
 • V případě nesplnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek nebude návštěvníkovi povolen vstup na skupinovou prohlídku nad 20 osob.
 • Zakazuje se vstup osob podléhajících karanténě nebo osob se zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů aj.) do areálů památkových objektů včetně parků a zahrad.
 • Návštěvník je povinen v areálu v místech, kde je vyšší koncentrace osob a není možno dodržet minimální odstup 1,5 m, si zakrýt dýchací cesty (respirátor bez výdechového ventilku dle vládních opatření např. FFP2) a mít je zakryté po celou dobu, kdy se nachází v místech zvýšené koncentrace osob (nádvoří, zahrada, park, hrad, zámek apod.).
 • Návštěvník bez zakrytých dýchacích cest nebude vpuštěn do vnitřních prostor přístupných bez průvodce, a to i přesto, že bude mít platnou vstupenku. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného. Výjimku mají děti do 2 let a další dle aktuálně platného mimořádného opatření.
 • Návštěvníci mezi sebou musí udržovat odstup minimálně 1,5 m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost.
 • Zakazuje se shlukování osob, a to jak v parcích a zahradách, nádvořích a dalších venkovních i vnitřních prostorech, tak především v místech před toaletami, na pokladnách, před výdejními okénky občerstvení a v místech prodeje upomínkových předmětů.
 • Návštěvník je povinen před vstupem do pokladny a na WC použít desinfekci rukou.
 • Je upřednostňována bezhotovostní platba kartou a on-line prodej vstupenek.
 • Při nedodržení platných opatření a pokynů zaměstnanců NPÚ nebude návštěvník vpuštěn do areálu, nebo může být z areálu bez náhrady vykázán i v případě, že má uhrazené vstupné.

Parkoviště

Návštěvníci zámku mohou využít parkoviště v těsné blízkosti zámku. V případě konání svateb je parkoviště pro veřejnost uzavřeno. 

Bezbariérový přístup

Interiéry zámku Březnice nejsou vzhledem ke svému dispozičnímu uspořádání bezbariérově přístupné. Venkovní areál zámku (parkánová zahrada, bylinková zahrada a anglický park) jsou bezbariérově přístupné.

Informace pro návštěvníky se sníženou možností pohybu a orientace

Vozíčkáři

1. Rozsah přístupnosti památky – návštěvnických okruhů

památka je pro vozíčkáře zcela přístupná pouze s doprovodem (zajišťujícím nejčastěji vynesení a snesení do patra a z patra)

2. Doprava – železniční stanice s plošinou pro vozíčkáře

České dráhy, a.s.

3. MHD – Městská hromadní doprava – nízkopodlažní dopravní prostředky

jízdní řády MHD

4. Přístup autem k památce

ne

5. Parkování – vyhrazená místa pro řidiče – návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace

ne

6. Přístupnost parkoviště

při přesunu z parkoviště k zámku není nutný doprovod

7. Přístup pro vozíčkáře na

a) mechanickém vozíku

b) elektrickém vozíku

obojí

8. Možnost dobíjení baterie elektrického vozíku v areálu památky

ano

9. Informace pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace

bezbariérový  pohyb v areálu památky k prodejně vstupenek, prodejně

informační literatury, prodejně občerstvení

vyznačení vstupů do expozic (bezbariérově neupravených)

vyznačení toalet (bezbariérově neupravených)

zvýhodněné vstupné pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P

10. Toalety

toaleta upravená pro vozíčkáře není instalována, k dispozici je běžná standardní toaleta

11. Vodovodní baterie

páková baterie

12. Toaleta není bezbariérově upravená pro vozíčkáře – je dostupná alespoň omezené skupině vozíčkářů?

ano, s pomocí

13. Toaleta se vstupem s předsíňky / průjezdu – jsou před vstupem do předsíňky / průjezdu WC schody?

počet schodů nahoru (+) a dolů (-) 4

d) výška schodu 15 cm

e) povrch schodů (kluzké, hrany ošlapané…) žula

14. Do toalety se vstupuje z předsíně / průjezdu:

a) šířka dveří do předsíňky / průjezdu 80 cm

b) výška kliky 105

c) dveře jsou lehce otevíratelné

d) směr otevírání dveří dovnitř

e) komentář k možnosti manipulace s vozíkem v předsíňce: průchodu snadná manipulace

15. WC kabinka – jsou před vstupem do WC kabinky schody?

ne

16. Bezbariérově neupravená toaleta pro vozíčkáře – kabina WC:

a) šířka dveří / průjezdu po otevření 60 cm

b) výška kliky kabiny WC 105 cm

c) dveře kabiny WC se otevírají lehce

d) dveře kabiny WC se otevírají dovnitř

e) rozměry WC kabiny 130 x 90 cm

f) komentář k možnostem manipulace s vozíkem v kabině: žádná možnost manipulace s vozíkem

17. WC s pultem pro přebalení děti 0–3 let

ne

18. Přístupové cesty, komunikace, v areálu památky – stav a povrchy

a) sypané povrchy: dobře pojízdný, mírné svahy

19. Šířka komunikací v areálu památky: 3 m

20. Umístění vstupů do zpřístupněného areálu památky, zpřístupněných objektů památky

park volně, jinak po schodech

21. Vstupy do areálů a objektů památky – šířka dveří

80 cm

22. Způsob otevírání vstupních dveří do areálu – objektu památky

dveře otevírá průvodce (jedno křídlo dveří)

23. Zvýšené prahy dveří do areálu – objektů památky

ne

24. Prostor za dveřmi – nejsou zde schody?

ne hned, dále ano

25. Schody u vstupu do areálů a objektů památky

a) počet schodů 14

b) výška schodu 15 cm

c) povrch schodů žula

26. Je u schodů zábradlí?

a) po obou stranách schodiště ano

b) v celé délce schodiště ano

c) ve výšce 80 cm

d) možnosti uchopení schodiště ano

e) povrch madla schodiště: dřevo (exteriérové nekryté schodiště)

27. Je mezi posledním schodem schodiště a dveřmi do areálu, objektu památky volná plocha

ne

28. Vede do areálu, objektů památky jiný vstup bez schodů?

ne

29. Interiéry památky – památka je:

vícepatrová

30. Prohlídka zpřístupněné části památky (prohlídkové okruhy)

bariérová část prohlídky

31. Bariéry v interiéru památky

a) schody (počet schodů 30 /+ a -/)

b) schodiště částečně točité 15 schodů /+/

32. Povrchy v interiéru památky.

a) Jsou některé z komunikací v interiéru památky pokryté materiálem bránícím hladké manipulaci s vozíkem? ne

b) Jsou některé z komunikací v interiéru památky pokryté materiálem bránícím pohybu lidem s holí, nebo berlemi? ne

c) Jsou v interiéru památky povrchy (světlý koberec, historické parkety, dřevěné povrchy a další…), na které není povolen vjezd s vozíkem? ne

33. Možnosti jak bariéry na prohlídkové trase v interiéru památky obejít:

schody nelze obejít, nutné vynesení s vozíkem

34. Bariery v interiéru památky může návštěvník obejít

pouze s vlastním doprovodem, pomáhá i průvodce

35. Dveře v zpřístupněných částech památky – způsob otevírání.

dveře otevírá průvodce (jedno křídlo dveří, může i obě křídla dveří)

36. Zvýšené prahy dveří v zpřístupněné části památky

ano

37. Výška zvýšených prahů (nejvyšší, nejnižší): 15 cm, 1,5 cm

38. Oddychová křesla na prohlídkové trase

ne

39. Park – zahrada kolem památky

park je zcela přístupný bez pomoci, doprovodu

40. Povrch pěšin parku

pevný přírodní povrch – dobrá možnost pojezdu vozíku

41. Plánují se na památce v nejbližší době rekonstrukce, případně bezbariérové úpravy?

a) kdy? cca do tří let

b) v jakém rozsahu? bezbariérové toalety

 

Návštěvníci s poruchami sluchu – nedoslýchaví a neslyšící

1. Výklad ve znakové řeči

ne

2. Tištěné průvodcovské texty

ne

3. Indukční smyčka

ne

Návštěvníci s poruchami zraku – slabozrací a nevidomí

1. Doteková expozice

ne

2. Texty v Braillově písmu

ne

3. Popisky v Braillově písmu s možností prohlídky exponátu hmatem

ne

Mentálně postižení návštěvníci

1. Výklad uzpůsobený pro skupinu mentálně postižených návštěvníků

ano, může být

 

Návrh náplně internetové stránky pro návštěvníky kulturních památek s omezenou schopností pohybu a orientace byl připraven díky finanční podpoře Ministerstva kultury České republiky, které rozhodnutím č. 12259/2007-ORNK poskytlo neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na rok 2007 na řešení projektu s názvem Seznam vybraných kulturních památek dostupných pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace.

Návrh byl sestaven v Národním památkovém ústavu u příležitosti prohlášení roku 2007 Evropskou unií „Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny – směrem ke spravedlivé společnosti“.

Za pomoc při práci a konzultace děkuji paní Miladě Burčíkové (Pražská organizace vozíčkářů) a panu Aleši Černohousovi (Sdružení Paraple).

Vypracoval: Mgr. Milan Jančo, 13. 12. 2007

Mazlíčci

Do interiérů zámku Březnice není povolen vstup se zvířaty.

Cyklisté

S ohledem na bezpečnost všech návštěvníků je v areálu zámku Březnice zakázána jízda na kole. To ovšem neznamená, že nevítáme rádi návštěvníky zámku z řad cyklistů.

Zázemí pro děti

V areálu bývalého zámeckého velkostatku se nachází, pro návštěvníky restaurace U statkáře, dětské hřiště. 

Občerstvení

V zámeckém areálu mohou návštěvníci zámku využít příjemného venkovního i vnitřního posezení v kavárně U bylinkové zahrádky. Zde mohou ochutnat široký sortiment káv, čajů, vín, lahvových piv z místního pivovaru Herold a zejména specialitu – zámecké palačinky.

Kavárna U bylinkové zahrádky

Příjemné posezení a možnost občerstvení návštěvníků zámku v interiéru kavárny nebo v exteriéru parkánové zahrady s výhledem na zámek a bylinkovou zahrádku.

Otevřeno: duben – 1/2 května, 1/2 září – říjen: pouze o víkendech od 11.00 do 17.00 hod.
              1/2 května, červen, červenec, srpen, 1/2 září: denně (mimo Po) od 10.00 do 18.00 hod.

Možnost pořádání menších (předsvatebních) rautů, welcome-drinků, zahradních slavností.