Výstava František Josef I. na zámku Březnice

Výstava

Zámek Březnice – sezónní výstava - František Josef I.
Viribus Unitis (společnými silami)

Výstava přibližující více než 60-ti leté období panování rakouského císaře Františka Josefa I. prostřednictvím dobových mobilií, tiskovin, obrazů, pohlednic a trojrozměrných předmětů. Výstavu doplňuje komentovaný obrazový úvodník. Jedná se o jednu z největších soukromých sbírek předmětů s F. J. v Čechách. Výstava je umístěna ve třech sálech jižního křídla březnického zámku. Otevírací doba výstavy je přizpůsobena otevírací době zámku. Út – Ne, 9 – 16 (17) h.

Výběr zajímavostí z výstavy:

obraz (olej na plátně), 1863, císař František Josef I. v uniformě s řádem Zlatého rouna

miniatura obrázku císařovny Alžběty Bavorské, zvané „Sisi“, malováno na kosti dvorním malířem von Schrotzbergem

skleněná fazetová váza se zlacením a brusem, dar císařovny Alžběty Bavorské své služebné

jmenovací dekret generálního konzula Hobzingera de Veilicha v Haliči s podpisem Františka Josefa I.

gramofonová deska s nahrávkou hlasu Františka Josefa I.

svatební korálkové výšivky Františka Josefa I. a Alžběty Bavorské

skleněná láhev zdobená květinovým dekorem s portrétem Františka Josefa I. – dar českých sklářů císaři u příležitosti 60-ti letého výročí jeho panování na českém a rakouském trůnu