Adventní oživené prohlídky na zámku Březnice

Netradiční prohlídka

  • Zámek Březnice ()
  • 15. 12. 2018
  • 10.00–15.00
  • 140 Kč, 100 Kč, rodinné vstupné 360 Kč

Zámek oživlý předvánoční atmosférou, koledami a zpěvy,
vánočními zvyky a jedinečnou možností zhlédnout zámecký
palffyovský betlém v rámci prohlídek zámku.

V rámci oživených prohlídek vystoupí žáci pěveckého oddělení ZUŠ Dobříš, žáci dramatického kroužku ZŠ Březnice, hudební a pěvecký sbor Villanela.

Vstupenky možno zakoupit v předprodeji na adrese adventní prohlídky.