Adventní oživené prohlídky zámku Březnice

Netradiční prohlídka

  • Zámek Březnice ()
  • 14. 12. 2019
  • 10.00–15.30
  • 150 Kč a 100 Kč, rodinné vstupné 390 Kč

Oživené prohlídky zámku spojené s vyprávěním o historii Vánoc, s ukázkami vánočních zvyků a tradic, s koledami, zpěvy a s jedinečnou možností zhlédnout zámecký palffyovský betlém.

V rámci prohlídek účinkují žáci pěveckého oddělení ZUŠ Dobříš, hudební a pěvecký sbor Villanella Praha a žáci dramatického kroužku ZŠ Březnice. Ve spolupráci s Muzeem města Březnice.

Vstupenky možno koupit v předprodeji na adrese: oživené prohlídky