Dvořákovo klavírní kvarteto na zámku Březnice

Kulturní akce

S. Vernerová – klavír, P. Verner – housle, Š Pražák – housle, J. Žďánský – violoncello

Na programu: R. Schumann - Kvartet pro klavír, housle, violu a violoncello č. 2, Es dur, J. Brahms - Kvartet pro klavír, housle, violu a violoncello č. 1, g moll

Lístky možno zakoupit v předprodeji na adrese: Dvořákovo kvarteto

Se vstupenkami zakoupenými v předprodeji je možno se dostavit 1/4 hod. před otevřením sálu a vybrat si místa k sezení, tzn. v 18.15 hod.