Městská kniha z let 1454–1630, přednáška Mgr. Kateřiny Pohlové

Vzdělávání

Přednáška o unikátním historickém pramenu města Březnice a zámku Březnice. Dosud nezpracované informace ze SOA v Příbrami týkající se autentických zápisů a poznatků od prvních zmínek o Březnici a nástupu Zmrzlíků ze Svojšína, přes dějiny březnického panství v letech 1506 – 1623, zápisy týkající se vzhledu města, jeho obyvatel až po vývoj městské samosprávy do roku 1630