Petra Ernyeiová – jazzový koncert židovských skladatelů v synagoze Březnice

Kulturní akce

Petra Ernyeiová zazpívá jazzové, židovské i muzikálové písně židovských autorů – G. Gershwina, J. Kerna, O. Hammersteina, R. Rogerse.

Účinkují: Petra Ernyeiová - zpěv, Petr Dvorský - kontrabas, Adam Tvrdý - kytara.