Slavnosti a zábavy Ferdinanda Tyrolského mezi Prahou, Ambrasem a Březnicí – přednáška Prof. PhDr. Václava Bůžka, CSc.

Přednáška Prof. PhDr. Václava Bůžka, CSc. o významu a historickém fenoménu šlechtických zábav a slavností, o interpretaci symbolů v dramaturgii slavností arcivévody Ferdinanda Tyrolského jako nástrojů politické a kulturní integrace šlechty ve 2. polovině 16. století.

Hudební doprovod - MgA. Tomáš Hála.

V rámci projektu NPÚ „Po stopách šlechtických rodů 2022 – Šlechtické zábavy a slavnosti“.