Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby v Březnici

Městské muzeum zahrnuje dvě stálé expozice: Loutkářství na Březnicku a Církevní a duchovní život v Březnici. Stálá výstava obrazů malíře Ludvíka Kuby představuje díla s březnickou a jihočeskou tematikou, portrétní a figurální malbu i malbu s impresionistickými motivy z období let 1895–1950.

Související památky

Stálá výstava obrazů malíře Ludvíka Kuby umístěná v bývalé jezuitské koleji na březnickém náměstí představuje díla s březnickými a jihočeskými motivy, portrétní a figurální malbu i malbu s impresionistickým nádechem z období 1895–1950. Březnická sbírka důstojně představuje část Kubovy široké malířské tvorby a je dokladem lásky umělce k prostředí, k lidem, krajině a k životu.

Ludvík Kuba

(16. 4. 1863 Poděbrady – 30. 11. 1956 Praha)

Malíř, hudebník, spisovatel a národopisný badatel přijížděl do Březnice od roku 1905 se svou manželkou Olgou a synem Ludvíkem. Zamiloval si zdejší krajinu s mnoha památkami, poetická zákoutí zámecké obory a městské domky, dvorečky, zahrádky i s jejich rázovitými obyvateli.

http://www.breznice.cz/kultura/mestske-muzeum-a-galerie-ludvika-kuby/