Hradiště Bozeň na vrchu Šance u Březnice

  • Fyzická náročnost: Středně náročné
  • Časová náročnost: do 60 min
  • Občerstvení: Kavárna U bylinkové zahrádky na zámku Březnice, Restaurace Na statku v Březnici, Restaurace Špejchar v Březnici
  • Vhodné pro vozíčkáře: Ne

Hradiště Bozeň z přelomu starší a mladší doby železné, bývá ztotožňováno s centrem Bozeňska, provincie raného přemyslovského státu. Sídlo staročeského panského rodu Buziců, jenž založili rodovou větev pánů z Březnice. Nejstarším zmiňovaným příslušníkem rodu byl Dětřich Buzic kolem roku 1100. V rodovém erbu měli kančí hlavu.

Související památky

Hradiště Bozeň o rozloze 1,5 ha se nachází na zalesněném návrší Šance nad pravým břehem řeky Skalice, asi 3 km jihovýchodnbě od Březnice. Opevnění ukazuje, že hradiště bývalo velmi silnou pevností. Do dnešní doby se dochovaly mimořádně vysoké valy, z vnějšku 6 až 8 m a z vnitřní strany 3 až 4 m. Nejmohutnější je opevnění na jižní straně. Uprostřed mezi rulovými skalisky je zvýšená akropole (27 x 14 m). Součástí hradiště je člověkem vyhloubená jeskyně ve skále. Tato jeskyně je nedaleko jednoho ze tří vstupů proražených ve valech (více na české wikipedii).


Tipy na výlet

Zámecký pivovar Herold v Březnici byl založen roku 1506. Současná budova se sladovnou a varnou je jedinečnou barokní kulturní památkou z roku 1720. Je to jeden z...

Stálá výstava obrazů malíře Ludvíka Kuby představuje díla s březnickou a jihočeskou tematikou, portrétní a figurální malbu i malbu s impresionistickými motivy z období...