Hradiště Bozeň na vrchu Šance u Březnice

  • Fyzická náročnost: Středně náročné
  • Časová náročnost: do 60 min
  • Vhodné pro vozíčkáře: Ne

Hradiště Bozeň z přelomu starší a mladší doby železné, bývá ztotožňováno s centrem Bozeňska, provincie raného přemyslovského státu. Sídlo staročeského panského rodu Buziců, jenž založili rodovou větev pánů z Březnice. Nejstarším zmiňovaným příslušníkem rodu byl Dětřich Buzic kolem roku 1100. V rodovém erbu měli kančí hlavu.

Související památky

Hradiště Bozeň o rozloze 1,5 ha se nachází na zalesněném návrší Šance nad pravým břehem řeky Skalice, asi 3 km jihovýchodně od Březnice. Opevnění ukazuje, že hradiště bývalo velmi silnou pevností. Do dnešní doby se dochovaly mimořádně vysoké valy, z vnějšku 6 až 8 m a z vnitřní strany 3 až 4 m. Nejmohutnější je opevnění na jižní straně. Uprostřed mezi rulovými skalisky je zvýšená akropole (27 x 14 m). Součástí hradiště je člověkem vyhloubená jeskyně ve skále. Tato jeskyně je nedaleko jednoho ze tří vstupů proražených ve valech (více na české wikipedii).


Tipy na výlet

Městské muzeum zahrnuje dvě stálé expozice: Loutkářství na Březnicku a Církevní a duchovní život v Březnici. Stálá výstava obrazů malíře Ludvíka Kuby představuje díla s...

Zámecký pivovar Herold v Březnici byl založen roku 1506. Současná budova se sladovnou a varnou je jedinečnou barokní kulturní památkou z roku 1720. Je to jeden z...

Nedotčená příroda v srdci Čech